صفحه اصلیکمیته های اجراییجدول برنامه هانفرات برتر گروه های آموزشیویژه نامه الکترونیکی هفته آموزشارتباط با دبیرخانه ستادآلبوم تصاویرلحظاتی با شهید مطهری

به مناسبت گراميداشت دهه سرآمدي آموزش اداره كل تربيت بدني دانشگاه اقدام به برگزاري يكدوره مسابقات ورزشي ويژه اعضاء هيأت علمي نموده است.

 نتايج مسابقات دارت :

زمان برگزاري: شنبه 9 ارديبهشت

 آقايان) مقام اول:  اقاي مجيد رسولي (دانشكده كشاورزي )، مقام دوم : آقاي ياسر محمدي (دانشكده كشاورزي)، مقام سوم : آقاي وحيد ورشابيان (دانشكده كشاورزي) ***

خانم ها ) مقام اول: خانم رضوان خوشنويس (دانشكده علوم)، مقام دوم: خانم نرگس السادات بطحائيان (دانشكده فني و مهندسي)، مقام سوم: خانم فريبا محسن زاده (دانشكده علوم)  ***