صفحه اصلیکمیته های اجراییجدول برنامه هانفرات برتر گروه های آموزشیویژه نامه الکترونیکی هفته آموزشارتباط با دبیرخانه ستادآلبوم تصاویرلحظاتی با شهید مطهری

در هشتمين روز دهه سرآمدي آموزش كه به نام «پشتيبانان آموزشي » نامگذاري گرديده است،  معاونين، مديران، مسئولان و كارشناسان آموزش كل دانشگاه، به دعوت از  معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي در سالن اجتماعات شهيد ايزدي دانشگاه گرد هم آمدند.

در اين جلسه جناب آقاي دكتر افخمي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي ضمن قدرداني از زحمات كليه افرادي كه به نحوي آموزش دانشگاه را حمايت مي كنند از هيأت رئيسه تا كارشناسان آموزش دانشكده ها، يادآوري نمود بايد هميشه به خودمان يادآوري نماييم كه وظيفه و اهتمام ما در دانشگاه ساماندهي هر چه بهتر آموزش مي باشد.

پس از ارائه گزارش جناب آقاي دكتر يوسف زاده و آقاي اقباليان در خصوص مسائل، مشكلات و توانمندي و نيازمندي هاي آموزش در سامانه دانشگاه افراد منتخب زير با اهداء لوحي از طرف ستاد بزرگداشت دهه سرآمدي آموزش مورد تقدير قرار گفتند:

سركار خانم دكتر طيبه مدركيان - معاون محترم آموزشي دانشكده شيمي

جناب آقاي دكتر فرشاد دشتي - معاون محترم آموزشي دانشكده كشاورزي

جناب آقاي جليل اقباليان - مسئول محترم آموزش دانشكده علوم انساني

جناب آقاي مسعود منوچهري - مسئول محترم آموزش دانشكده كشاورزي

جناب آقاي صادق پناهي توانا - مسئول محترم راه اندازي و استقرار سامانه جامع آموزشي گلستان

سركار خانم ليلا بارانچي - مسئول ساماندهي سامانه جامع گلستان

جناب آقاي محسن اسماعيلي- رتبه اول آزمون بسندگي آموزشي

سركار خانم سيده سميه محسني - رتبه دوم  آزمون بسندگي آموزشي

جناب آقاي حميدرضا اظهري - رتبه سوم  آزمون بسندگي آموزشي