صفحه اصلیکمیته های اجراییجدول برنامه هانفرات برتر گروه های آموزشیویژه نامه الکترونیکی هفته آموزشارتباط با دبیرخانه ستادآلبوم تصاویرلحظاتی با شهید مطهری
 


اخبار

ریز برنامه های کارگاه های آموزشی سال 1397


از اعضای محترم هیأت علمی دعوت بعمل می آید در کارگاه های ایام دهه سرآمدی آموزش شرکت نمایند.
 
گفتگوی دکتر حسن ساریخانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر برگزاری بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش در دانشگاه بوعلی سینا با خبرنگار پایگاه خبری بوعلی سینادعوت نامه مراسم بزرگداشت دهه سرآمدی آموزش و مقام معلم در سال 1397
برنامه تربیت بدنی در سال 1397